უფასო მიწოდება 100 ₾ ან მეტი ღირებულების პროდუქციაზე